compendium mats new
 

Våra tjänster

Vi är specialiserade på säljutbildning, och att vara en resurs åt företag som vill ha en resultatinriktad och kostnadseffektiv försäljning. Sedan 1999 har vi genomfört hundratals uppdrag åt företag som gett och fortsatt ger oss förtroendet att utveckla deras fulla affärspotential. Vårt motto är att vara lite bättre, lite lyhördare, lite envisare och lite noggrannare – något som vi vet att våra uppdragsgivare uppskattar oss för.

Vår enda uppgift är att ha spets på det vi gör, så att du kan koncentrera dig på att göra det du är bäst på. Läs mer här nedanför vad vi tycker vi är bäst på, eller kontakta oss för att höra vad vi kan göra för att öka lönsamheten och minska kostnaderna på din försäljning.

Bäst på det vi gör!

 

Försäljning

Otålighet och brådska – vårt signum när det gäller försäljning!

Compendium är sedan 1999 sannolikt ledande inom uppdragsbaserad försäljning till företag (B2B), där vi åtar oss att sköta om hela eller delar av våra kunders försäljningsprocesser. Som säljkonsulter består vår kompetensbas av personal med bred erfarenhet av företagsförsäljning samt av försäljningschefer som har mångåriga erfarenheter av att leda, utveckla och uppmuntra till de mycket goda resultat vi har gjort oss kända för.

Vår uppgift är att vara en resurs åt företag som vill ha en effektiv och ständigt fokuserad försäljningsorganisation. Vi åtar oss försäljningsuppdrag som ställer höga krav på förmågan att bli ett med den tjänst/produkt vi säljer, samt att vi genomför försäljningen på ett minst lika kunnigt, representativt och effektivt sätt som vore vi en del av uppdragsgivarnas egen organisation.

Vi erbjuder dig som uppdragsgivare en egen professionell försäljningsorganisation som är väl förtrogen med allt vad kvalificerad försäljning innebär. Och som är fast besluten att leverera både kvantitet och kvalitet!

Petra

kontakta försäljningschef Petra Göransson 021-383094

 

compendium mats new
 

Säljutbildning & workshops

Vi startar alltid med hindersprövning

Vi genomför säljutbildning, seminarier och workshops som går på djupet och som ger deltagarna långsiktiga effekter på både säljeffektiviteten och säljproduktiviteten. Vi vänder oss till renodlade säljare och säljledningar, men lika ofta till yrkesgrupper och professioner som indirekt har en säljande roll, t.ex. jurister, revisorer, tekniska specialister, innovatörer, företagare och konsulter. Det vi uppnår i våra program är att deltagarna blir medvetna om säljhinder, säljstilar och köpstilar och hur man använder dessa kunskaper för att lyckas bättre med prospektering och försäljning. Resultaten syns i form av ökningar av prospekteringsintensiteten, avslutsfrekvensen och intäkterna.

StyleLogix© - Sälj som kunderna vill köpa

Oavsett om vi är köpare eller säljare, har vi ett utmärkande, individuellt beteende som avgör hur vi agerar i köp- och säljsituationer. I denna workshop får vi under 1,5 dagar träna på att identifiera olika köpstilar och att applicera säljbeteenden som matchar kundernas bakomliggande preferensers och önskemål. Workshoppen inleds med att deltagarna gör ett test som kartlägger och visar vilken säljstil man har. Efter workshoppen kan deltagarna sälja mer till fler typer av kunder pga att man i mötet med kunderna snabbt kan avgöra hur dessa tänker och agerar i köpsituationer samt att anpassa sin egen säljstill efter detta faktum.

 • Test – Individuell säljstil

 • Vad är en säljstil och var kommer det från?

 • Utmärkande drag hos de olika säljstilarna

 • Köpstilar – hur och på vilka sätt köper kunderna?

 • Hur känner jag igen olika köpstilar?

 • Hur anpassar jag min säljstil efter kundens köpstil?

 • Träning att känna igen och anpassa sig efter olika köpstilar

Workshoppen genomförs i allmänhet förlagd hos uppdragsgivaren med min 10 och max 30 deltagare. Om önskemål finns att delta på öppen workshop vvg. kontakta oss för mer information!

SalesCall Reluctance© - Försäljning utan hinder

Till skillnad från traditionella säljutbildningar, siktar denna workshop och efterföljande coachning på att höja produktiviteten i försäljningsprocessen och att detta sker varaktigt. Detta är en av få workshops som identifierar och eliminerar hinder för försäljning som är psykologiskt grundade och ibland inlärda – hinder som finns hos oss som individer och som utgör den enskilt största orsaken till att vi brister i att:

 • Ta kundkontakter i tillräcklig omfattning

 • Avsluta tillräckligt med affärer

 • Fokusera på rätt saker

 • Kontakta vissa typer av kunder

 • Lyfta telefonen

 • Vara stolta över att sälja och vara säljare

Dessa hinder eller rädslor är var för sig eller i kombination den största anledningen till att goda eller extraordinära försäljningsresultat uteblir. Åtgärder i syfte att eliminera hinder och rädslor är i allmänhet den bästa investeringen för att bygga en långsiktigt hållbar försäljningsprocess och försäljningsorganisation. I denna 2-dagars workshop och efterföljande coachning ger vi nycklarna baserat på senaste forskningen och mångåriga erfarenheter.

 • Test – individuella säljhinder

 • Vad är säljhinder och var kommer det ifrån?

 • Verkliga säljhinder och skenhinder

 • Hur uttrycker sig säljhindren och hur känner man igen dem?

 • Konsekvenser av säljhindren ur prospekterings- och försäljningssynpunkt

 • Metoder för att bryta invanda beteenden och tankemönster

 • Genomgång av individuella åtgärds- och handlingsprogram

Efter workshoppen erbjuds individuell coachning för att genomföra åtgärdsprogrammet. Det individuellt anpassade åtgärdsprogrammet följ upp vid 4-8 tillfällen under lika många veckor. Parallellt mäts intensiteten och utfallet av prospekteringen och/eller avslutsfrekvensen.

Workshoppen genomförs i allmänhet förlagd hos uppdragsgivaren med min 10 och max 20 deltagare. Om önskemål finns att delta på öppen workshop vvg. kontakta oss för mer information!

Ring Mats Belin 021 4480511

Ger deltagarna långsiktiga effekter!

 

Prospektering

Skippa detektivarbetet - låt era säljare koncentrera sig på avsluten!

Naturligtvis finns det företag som väljer att inte lägga hela sin försäljning på oss, Istället låter man oss kratta i manegen så att säljarna har en perfekt arena att gå in på. Vi bokar besök åt säljare som vill komma ut på fältet och träffa rätt beslutsfattare. Säljare som tycker att de inte har tiden eller att det är för svårt att komma fram till rätt beslutsfattare.

Tillsammans med våra uppdragsgivare bestämmer vi vilka företag och beslutsfattare som ska kontaktas och vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett besök ska vara intressant. Därefter sätter våra prospekterare igång arbetet och ser till att fylla upp säljarnas almanackor med intressanta leads och prospekts. På så sätt hinner säljarna göra betydligt fler kvalificerade besök och kan i lugn och ro koncentrera sig på att göra avsluten.

Profilen på våra projektledare och prospekterare är att de har ingående kunskaper och erfarenheter från våra kompetensområden, bl. a  efter att ha arbetat aktivt med strategisk IT, medicin- och bioteknikfrågor samt med utbildningsverksamhet. Du ska kunna känna dig helt trygg att våra kunskaper och erfarenheter ligger till grund för högkvalitativa möten och att du därigenom kan utveckla dina affärer snabbare, bättre och billigare.

Vi arbetar med besöksbokning inom följande områden:

 • Medicin, medicinteknik och bioteknik
 • IT, affärssystem, systemarkitektur, beslutsstöd, konsulttjänster
 • Utbildning, kvalitet och miljö
 • Human Resource (HR), kontor och administration